Kad se ujedini sedam krstova, stvara se savršen čvor: Molitva uz brojanicu koja tera đavola!

Molitva pomoću brojanica, koju su posebno negovali pravoslavni monasi, spada u jedan je od najstarijih načina molitve. Postoje velike i male brojanice. Male brojanice se obično sastoje iz 33 čvorića, a veće brojanice od po 50, 100 ili 300 čvorića. Prema jednom starom predanju, bio je jedan monah koji je želeo da načini vunenu brojanicu…

Pročitaj više