SRBIJA POPILA JAKU ŠAMARČINU SA ZAPADA! Kosovo je PRIMLJENO u JAKU međunarodnu organizaciju

Nacionalna kancelarija Kosova za reviziju je saopštila da je postala punopravna članica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI). „Ovo je najvažnije dostignuće, jer nas članstvo u INTOSAI čini ravnopravnim partnerima i donosiocima odluka na međunarodnom nivou“, rekao je danas novinarima generalni revizor Kosova, Besnik Osmani. Odluka o punopravnom članstvu stupa na snagu 1. januara 2020. godine. Nacionalna…

Pročitaj više