SAOPŠTENJE PORESKE UPRAVE Omogućeno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa

Uredbom koja stupa na snagu 2. januara uređeni su postupak i način odlaganja plaćanja poreza i doprinosa, saopštila je Poreska uprava. Tom se uredbom privrednim subjektima koji su se opredelili za odlaganje dospelosti obaveza plaćanje odlaže i to bez sprovođenja posebnog postupka. To podrazumeva najpre odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada,…

Pročitaj više