Svi zainteresovani privredni subjekti mogu da se prijave za zakup Državnog data centra

Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu pozvala je danas privredne subjekte da se prijave za zakup kapaciteta Državnog data centra u Kragujevcu namenjenog komercijalnim korisnicima…

Pročitaj više Svi zainteresovani privredni subjekti mogu da se prijave za zakup Državnog data centra