Univerzitet u Kragujevcu

Grad je znacajan školski i univerzitetski centar. Koreni visokog obrazovanja u Srbiji  vezani su za Kragujevac i osnivanje Liceja u njemu, godine 1838. Na temeljima ove prve visokoškolske institucije u Srbiji, vek i po kasnije, 21. maja 1976. godine osnovan je  Univerzitet u Kragujevcu. Zacetak je vezan za period šezdesetih godina XX veka, kada su otvorena odeljenja Mašinskog i Ekonomskog fakulteta iz Beograda.

U proteklom periodu Univerzitet u Kragujevcu se intenzivno razvijao i danas u svom sastavu  ima dvanaest fakulteta. Šest fakuteta se nalaze u Kragujevcu, gde je i sedište univerziteta, a ostalih šest fakulteta su u Cacku, Kraljevu, Jagodini, Užicu i Vrnjackoj banji. Pored fakulteta,  u sastavu Univerziteta su i studentske ustanove, koje unapreduju standard studiranja, obogacivanjem sadržaja u oblasti kulture, informisanja, sporta i rekreacije i uspostavljanja saradnje na medunarodnom nivou.

Spisak fakulteta:

Agronomski fakultet u Čačku

cacak

Agronomski fakultet u Čačku je državni fakultet osnovan 1978. godine. Ovaj fakultet je osnovan u sklopu Univerziteta u Kragujevcu. Uz Tehnički fakultet i Institut za voćarstvo ova institucija je postala jedan od osnovnih stubova visokog obrazovanja ove sredine.

Agronomski fakultet objedinjuje nekoliko biotehničkih oblati – opštu agronomiju, prehrambenu tehnologiju, voćarstvo i vinogradarstvo, zootehniku. Fakultet izučava i agroekonomiju kao društveno-humanističku nauku. Delatnost ovog fakulteta je orijentisana na: naučno-istraživački rad, nastavnu delatnost i primenjena istraživanja u praksi.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Opšta agronomija – 4 godine
 • Prehrambena tehnologija – 4 godine
 • Voćarstvo i vinogradarstvo – 4 godine
 • Zootehnika – 3 godine

Ekonomski fakultet u Kragujevcu

ekonomski-fakjul1184

 

Ekonomski fakultet u Kragujevcu je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Osnovna delatnost je obrazovanje stručnjaka iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Ova institucija danas zapošljava 80 natavnika i saradnika na svim nivoima studija. Studijski programi su usklađeni sa modernim globalnim obrazovnim tokovima. Na osnovnim, master i akademskim studijama danas studira preko 3.800 studenata. Pored nastavnog programa Ekonomski fakultet se bavi i naučno-istraživačkim radom.
SMEROVI – EKONOMSKI FAKULTET KRAGUJEVAC

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Ekonomija (2 modula)
 • Opšta ekonomija
 • Finansije, berze i bankarstvo
 • Poslovna ekonomija i menadžment (4 modula)
 • Računovodstvo i poslovne finansije
 • Marketing
 • Menadžment
 • Turizam i hotelijerstvo
  DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

Filološko-umetnicki fakultet

filum-sajt

Filološko-umetnički fakulet je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Organizuje nastavu na nivou osnovnih akademskih i master akademskih studija. Pored organizovanja studija fakultet je za ciljeve postavio i obavljanje osnovnih, primenjenh i razvojnih istraživanja u okviru obrazovne delatnosti, izdavačku delatnost, preduzimanje aktivnosti usavršavanja naučnog i umetničkog podmlatka.

Mašinski fakultet u Kragujevcu

masi-sajt

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu osnovan je na inicijativu bivšeg sreza Kragujevac i Mašinskog fakulteta u Beogradu. Od svog osnivanja do danas fakultet se razvija, uz prostorno, kadrovsko i materijalno jačanje. Cilj ove ustanove je podizanje kvaliteta svih nivoa studija, povećanje interesovanja za inženjerske nauke, stalno usavršavanje studijskih programa i uvođenje novih, razvijanje naučno-istraživačke misli, stvaranje kvalitetnog naučno-istraživačkog kadra i dr. Nastava se odvija na tri nivoa studija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Pravni fakultet

pravni-sajt

Izučavanje prava u Kragujevcu otpočelo je još u XIX veku, tačnije školske 1840/41. godine na tek osnovanom pravoslovnom odeljenju Liceja Knjaževstva Srpskog. Studiranje pravnih nauka ponovo je počelo posle 130 godina, osnivanjem Odeljenja Pravnog fakulteta iz Beograda 1972. godine.

Kao samostalna institucija u oblasti visokog obrazovanja, Pravni fakultet u Kragujevcu radi od 1976. godine, kada je udruživanjem sa još pet fakulteta i dva instituta osnovao Univerzitet u Kragujevcu.

Prirodno matematicki fakultet

prirodni-matematicki

 

Prirodno-matematički fakultet (PMF) – Kragujevac je državna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Na fakultetu se organizuju osnovne, master i doktorske studije. Danas ovaj fakultet predstavlja najveću naučno-obrazovnu ustanovu u centralnoj Srbiji, koja uspešno stvara stručnjake iz oblasti prirodnih nauka, informatike i matematike.