Srednje škole u Kragujevcu

Prva kragujevacka gimnazija

gimnazija-zoran-petrovic
Prva kragujevačka gimnazija osnovana je 1833. godine i predstavlja najstariju gimnaziju u Srbiji.
Cilj gimnazije je konstantno ulaganje napora na podizanju kvaliteta nastave. Tokom istorije, brojne poznate ličnosti su pohađale školu, a neke od njih i predavale nastavu. Neki od poznatih učenika su: Živojin Mišić, Radomir Putnik, Đura Jakšić, Radoje Domanović i drugi.

Gimnazija u Kragujevcu obrazuje oko 1100 učenika, raspoređenih u 4 smera. Nastava se odvija na srpskom jeziku. Gimnazija je 2008. godine proglašena za školu od posebnog nacionalnog značaja.

Druga kragujevacka gimnazija

drug-g-sajtGimnazija je osnovana 1918. godine pod nazivom Druga muška gimnazija. Tokom istorije, škola je prolazila kroz brojne reforme i menjala svoj naziv. Današnji naziv Druga kragujevačka gimnazija, dobila je 1990. godine.

U početku, u okviru gimnazije postojao je samo opšti smer, ali 2003. godine uvedena je odluka da se uvede i društveno-jezički smer. Škola je 2005. godine postala parter sa Gete institutom, namenjen pre svega profesorima Nemačkog jezika, a 2008. godine formirano je odeljenje za podršku sportistima.

Gimnazija u Kragujevcu zauzima 6400 m2, poseduje salu za fizičko, biblioteku, 20 učionica, 11 kabineta sa svom opremom, medijateku, stomatološku ordinaciju, pekaru i kantinu. U podrumskom delu sale za fizičko je izgrađena i kuglana koja je svima na raspolaganju. Sve učionice su moderno opremljene.

Prva tehnicka škola

politehnicka-skola-1377724691-358321
Prva tehnička škola
osnovana je 1941. godine u Kragujevcu, ali pod nazivom Srednja tehnička škola. Škola je osnovana za vreme rata, ali je uspela da opstane i radi do dan danas.

Praktična nastava realizuje se u školskim kabinetima, laboratorijama i radionicama, a jedan deo obavlja se i u preduzećima sa kojima škola ima sklopljenu saradnju. U sklopu vannastavnih aktivnosti organizovane su dramska sekcija, filološka sekcija, ekološka sekcija, školsko sportsko društvo “Tehničar”, klub elektronike i brojne posete kulturnih manifestacija u organizaciji škole. Školu pohađa oko 1400 učenika, a tokom 73 godine njenog postojanja kroz nju je prošlo više od 20 000 učenika.

Budući učenici biraju jedan od 4 područja rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, elektrotehnika, geodezija i građevinarstvo i hemija, nemetali i grafičarstvo.

Druga tehnicka škola

druga-tehnicka-zoran-petrovic

Druga tehnička škola je osnovana 1953. godine. u Kragujevcu, pod nazivom Majstorska škola, uz saglasnost Saveta za prosvetu tadašnjeg ministrarstva. Tokom istorije škola je prolazila kroz brojne reforme i više puta menjala svoj naziv, da bi 1996. godine dobila ime – Druga tehnička škola.

Misija škole je da obrazuje i usavršava učenike za potrebe privrede u oblasti kulture, umetnosti i javnog informisanja, šumarstva i obrade drveta kroz redovno školovanje. U modernim kabinetima sa savremenim nastavnim sredstvima i radionicama sa kompletnom opremom i svim potrebnim mašinama, kroz primenu savremenih metoda u nastavi, učenici stiču znanja i veštine u skladu sa svojim željama.

Pored redovne nastave u Drgoj tehničkoj školi je organizovana i obuka odraslih kroz program prekvalifikacije i dokvalifikacije kroz koji stiču potrebna znanja i veštine koje zadovoljavaju potrebe privrede, kao i nastava za vanredne učenike.

Tehnicka škola za mašinstvo i saobracaj

prva-tehnicka-skola-kragujevac-casovi-skratili-casove-1328585176-103662Tokom istorije škola je prolazila kroz brojne reforme i menjala svoje ime nekoliko puta, da bi 1996. godine, škola dobila naziv – Politehnička škola sa sedištem u Kragujevcu.

U okviru škole postoji 64 odeljenja, a škola raspolaže sa tri radionice i 56 specijalizovanih kabineta, salom za fizičko, saobraćajnim poligonom. Takođe ima i biblioteku sa preko 30 000 knjiga. U sklopu vannastavnih aktivnosti organizovan je rad sekcija: šahovska, folklorna, matematička, novinarska i sportske sekcije.

Politehnička škola – Kragujevac je nosilac prestižnog priznanja u periodu od 1986-1997 godine kada je proglašena za najbolju mašinsku školu, a 1998. godine za najbolju saobraćajnu školu.

Ekonomska škola

10-1-2-ekonomska_bEkonomska škola u Kragujevcu obrazuje učenike na pet četvorogodišnjih smerova u području rada ekonomija, pravo i administracija.
SMEROVI – Ekonomska škola – Kragujevac
Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Službenik u bankarstvu i osiguranju (4 godine)
Finansijski administrator (4 godine)
Komercijalista (4 godine)
Pravni tehničar (4 godine)

Medicinska škola


medicinska-sajtMedicinska škola “Sestre Ninković” u Kragujevcu
 je osnovana nedugo nakon Drugog svetskog rata, 1947. godine. Dom za učenice ženskog je tipa i raspolaže sa 27 soba. Učenicama je na raspolaganju biblioteka, sala za učenje, sala sa računarima, TV sala, prostorija za prijem gostiju. Medicinska škola u Kragujevcu raspolaže sa moderno opremljenim učionicama i kabinetima, bibliotekom sa preko 1300 knjiga. Nastava se odvija u 2 smene.

U cilju sto veće bezbednosti učenika kao i zaposlenih u školi su postavljene video kamere, a za bezbednost doma i učenika u njemu brinu se noćni čuvari.

Praktične vežbe se obavljaju na odeljenjima KBC-a i u biohemijskoj laboratorij KBC-a ali i u Farmaceutskoj ustanovi.

SMEROVI – Medicinska škola „Sestre Ninković“ – Kragujevac

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita

 • Medicinska sestra – vaspitač (4 godine)
 • Medicinska sestra – tehničar (4 godine)
 • Laboratorijski tehničar (4 godine)
 • Pedijatrijska sestra – tehničar (4 godine)
 • Zubni tehničar (4 godine)

Muzička škola “Dr Miloje Milojević”


muzicka-sajtPodručje rada: Kultura, umetnost i javno informisanje

  • Muzički izvođač (4 godine) – 32 mesta
  • Muzički saradnik (4 godine) – 16 mesta
  • Dizajner zvuka (4 godine) – 8 mesta

Muzička škola “Dr Miloje Milojević” u Kragujevcu počela je sa radom u avgustu 1948. godine. Niko u početku nije mogao pretpostaviti koliko će biti interesovanje za ovu školu i na prijemnom ispitu prijavilo se 405 kandidata od kojih je prijemni ispit položilo 220 učenika. Prvi direktor škole bio je Milivoje Krstić, beogradski akademik koji je došao u Kragujevac sa još tri profesora klavira i violine.

Učenici učestvuju na brojnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu. Za kvalitet nastave i uspehe na prestižnim takmičenjima, zaslužni su vrhunski pedagozi koji svoja znanja nesebično prenose na učenike.

Trgovinsko-ugostiteljska škola Toza Dragovic


toza-sajtTrgovinsko-ugostiteljska škola ”Toza Dragović” u Kragujevcu
se bavi obrazovanjem kadrova za oblasti trgovina, turizam i ugostiteljstvo, lične usluge, tekstilstvo i kožarstvo.

Škola ima 37 odeljenja, a nastava se izvodi u 23 klasične učionice i posebnim kabinetima za agencijsko-hotelijersko poslovanje, informatiku, ugostiteljstvo i kuvarstvo, trgovinu, tekstilstvo i dizajniranje odeće, istoriju i geografiju. Pored kabineta neki oblici nastave se odvijaju u medijateci, krojačkoj radionici, frizerskom salonu i fiskulturnoj sali.

Škola sa domom za ucenike oštecenog sluha

sluha-sajtIdeja o osnivanju škole za decu oštećenog sluha u Kragujevcu datira još od 1927. godine, ali do realizacije osnivanja nije došlo zbog različitih društveno – ekonomskih okolnosti.

Posebna potreba za brigu o licima sa oštećenim sluhom u Šumadiji javlja se ponovo nakon Drugog svetskog rata. Tada je Sreski narodni odbor Kragujevca osnovao Dom gluvonemih, februara 1949. godine. Tokom prve godine svog postojanja Dom se orijentiše na rad sa gluvim učenicima u privredi i na taj način prerasta u prosvetnu ustanovu.

Škola za učenike oštećenog sluha u Kragujevcu obrazuje učenike kroz 4 područja rada: hemija, nemetali i grafičarstvo, mašinstvo i obrada metala, delatnost ličnih usluga i poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.

U okviru škole nastava se izvodi za:

 • predškolski uzrast
 • osnovnoškolski uzrast
 • srednjoškolski uzrast