Završetak kragujevačke Tržnice za još osam meseci, nova faza košta 365 miliona dinara

Nastavak radova na rekonstrukciji Matičnog objekta, podzemnog trgovinskog objekta, rekonstrukciji platoa i sanaciji ograde kompleksa od početka juna.

Ugovor o realizaciji ovog projekta potpisan je 7. maja sa grupom ponuđača koju predvodi Termomont doo iz Beograda i obuhvata izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova.

Radovi podrazumevaju rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećeg objekta Matičnog objekta, izgradnju podzemnog trgovinskog objekta i izgradnju ograde u kompleksu zelene pijace „Centar“.

Ukupna vrednost ugovora je 365 485 080 dinara bez pdv-a.

Izabrani izvođač radova ima obavezu da sve ugovorene zadatke  – izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova i dobijanje upotrebne dozvole za sva tri objekta, obavi u roku od 240 kalendarskih dana. Pod završetkom radova smatra se dan dobijanja upotrebnih dozvola za sva tri objekta.

Deo projekta obuhvata i prenamenu zgrade nekadašnje podzemne garaže u poslovni prostor u okviru zelene pijace „Centar“. Prema idejnom rešenju, u ovom delu kompleksa planiran je komercijalni prostor.

Takođe, projektom je predviđena izgradnja ograde kompleksa, koja će biti izrađena po uzoru na postojeću ogradu. Iskoristiće se deo sačuvane autentične ograde koja je prilikom prethodnih radova demontirana i lagerovana.

Osnovna građevinska struktura objekta ostaće nepromenjena, a intervencije u cilju osavremenjivanja prostora biće urađene u skladu sa uslovima i merama zaštite Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Izvođač prema dinamičkom planu, najpre pristupa radovima na sanaciji fasade Matičnog objekta.

Ovaj objekat je deo prostorno kulturno-istorijske celine „Staro gradsko jezgro Kragujevca“ (NKD od velikog značaja) i zadržaće svoju građevinsku strukturu, a moguće intervencije u cilju osavremenjavanja prostora vršiće se prema uslovima i merama zaštite i posebnim uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Zgrada predstavlja vredno arhitektonsko nasleđe i veoma važan deo urbanog gradskog i regionalnog identiteta. Rekonstrukcijom objekta i stavljanjem u funkciju, Kragujevac će dobiti modernu pijačnu zgradu, koja će krasiti centar grada uz Milošev venac na levoj obali Lepenice.

Realizaciju, osim imenovanog Nadzora, pratiće i lica iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac kao Konzervatorski nadzor kako bi se osiguralo da se sve aktivnosti odvijaju u cilju zaštite nepokretnog kulturnog dobra.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Share via
Copy link