Najniža školarina 45.000 dinara: Koliko košta studiranje u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu

Cene školarina na tri Univeziteta u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu variraju od 45.000 do skoro 220.000 dinara. Najniža je na Agronomskom fakultetu u Čačku koji pripada Univerzitetu u Kragujevcu, a najviša na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Univerzitet u Novom Sadu

Na Univerzitetu u Novom Sadu najviša školarina iznosi oko 220.000 dinara i to na smeru Optometrija na Prirodno-matematičkom fakultetu. Najniža, svega 50.000 dinara iznosi školarina na Pedagoškom u Somboru.

Na Filozofskom fakultetu ima više studijskih programa. Neki od njih su Jezik, književnost i kultura, Filozofija, Istorija, Žurnalistika, Komunikologija i odnosi sa javnošću, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Socijalni rad, Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom, Kulturologija.

Ukupno je planiran upis 1.025 studenata, od čega je 544 mesta namenjeno budžetskim studentima. Školarina za studente koji školovanje sami plaćaju iznosi od 65.000 do 96.000 dinara.

Poljoprivredni fakultet ima devet studijskih programa – Ratarstvo i povrtarstvo, Voćarstvo, vinogradarstvo i hortikultura, Animalna proizvodnja, Fitomedicina, Poljoprivredna tehnika i informacioni sistemi, Uređenje, korišćenje i zaštita voda, Agroekonomija, Pejzažna arhitektura, Organska poljoprivreda, Integrisane studije – Veterinasrska medicina. Cena školarine za samofinansirajuće studente kreće se od 63.800 do 125.400 dinara.

Na Pravnom fakultetu studenti biraju jedan od tri studijska programa – Pravo, Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi i Pravo i informaciono-komunikacione tehnologije. Cena školarine za studente koji nisu na budžetu iznosi 93.000 dinara.

Tehnološki fakultet prima 255 studenata na pet studijskih programa – Prehrambeno inženjerstvo, Biotehnologija, Farmaceutsko inženjerstvo, Hemijsko inženjerstvo i Inženjerstvo materijala. Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 90.000 dinara.

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici postoje tri studijska programa: Ekonomija (smerovi Agrobiznis i ruralni razvoj, Međunarodna ekonomija i biznis, Finansijski i bankarski menadžment, Markseting, Menadžment i biznis, Računovodstvo i revizija, Trgovinski marketing i menadžment), Poslovna informatika i Poslovna ekonomija (Odeljenje u Bujanovcu). Na Fakultet se upisuje ukupno 857 studenata i to 489 čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 368 samofinansirajućih studenata. Školarina za samofinansirajuće studente svih studijskih programa iznosi 108.000 dinara.

Fakultet tehničkih nauka upisuje 2.524 studenta, a njih 1.091 biće na samofinansiranju. Studijski programi su Mašinsko inženjerstvo, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, Građevinsko inženjerstvo, Arhitektura, Geodetsko inženjerstvo, Saobraćajno inženjerstvo, Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu i Interdisciplinarno. Na modul Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo može se upisati ukupno 160 studenata, a za njih 50 obrazovanje se finansira iz budžeta. Školarina se u zavisnosti od smera kreće od 90.000 do 120.000 dinara.

Prirodno-matematički fakultet na osnovne strukovne studije Optometrija upisuje ukupno 18 studenata čiji je status samofinansirajući. Na osnovne akademske studije planiran je upis 336 studenta na šest studijskih programa, a za 244 brucoša je obezbeđen budžetski status. Studijski programi su Biologija i ekologija, Geografija, turizam i hotelijerstvo, Matematika i informatijka, Fizika, hemija, biohemija i zaštita životne sredine, Metodika nastave. Cena školarine kreće se od 65.500 do 218.900 dinara.

Građevinski fakultet u Subotici upisuje ukupno 134 studenta, i to 110 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 24 samofinansirajućih studenata. Postoje dva smera – Građevinarstvo i Geodezija. Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 72.000 dinara.

Na Pedagoškom fakultetu u Somboru postoje četiri smera – smer za učitelja, vaspitača, dugitalno obrazovanje i bibliotekarstvo. Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 50.000 dinara

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja na integrisane studije upisuje 140 studenata od čega je obezbeđeno 100 budžetskih mesta. Na akademske studije planiran je upis 120 studenta, a njih 90 biće na budžetu. Školartina iznosi 150.000 dinara

Tehnički fakultet „Mihalo Pupin“ u Zrenjaninu upisuje 199 studenata od čega je za 73 studenta predviđeno finansiranje iz budžeta. Postoji više studijskih programa: Informacione tehnologije, Informacione tehnologije- softversko inženjerstvo, Inženjerski menadžment, Mašinsko inženjerstvo, Odevno inženjerstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa.

Školarina za Informacione tehnologije i Informacione tehnologije – softversko inženjerstvo iznosi 100.000 dinara, dok je za ostale smerove školarina 90.000 dinara.

Za fakultete koji nisu navedeni još uvek nisu objavljene kvote za upis.

Univerzitet u Nišu

Na Univerzitetu u Nišu najviše školarine su na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Fakultetu umetnosti i Medicinskom, a najniže na Mašinskom i Tehnološkom fakultetu u Leksovcu.

Na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu najviše budžetskih mesta je na smeru Građevinarstvo sa 97 mesta, dok je za samofinansirajuće studente predviđeno 23 mesta. Na smeru Upravljanje projektima u graditeljstvu predviđeno je 25 budžetskih i 15 samofinansirajućih mesta. Školarina na ova dva smera iznosi 70.000 dinara.

Devedeset budžetskih mesta predviđeno je na smeru Arhitektura, a 15 na samofinansiranju. Školarina iznosi 150.000 dinara.

Na Ekonomskom fakultetu na četiri modula – Opšta ekonomija, Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje, Finansije, bankarstvo i osiguranje i Poslovno upravljanje planirano je 500 brucoških mesta, od čega 330 budžetskih. Studenti koji sami plaćaju školarinu izdvojiće 90.000 dinara.

Mašinski fakultet upisuje ukupno 360 studenata na dva smera. Mašinsko inženjerstvo upisaće 210 budžetskih i 30 samofinansirajućih studenta, dok će na smeru Inženjerski menadžment upisati 60 budžetskih i isto toliko samofinansirajućih studenata. Školarina se kreće od 55.000 do 65.000 dinara.

Na Pravnom fakultetu predviđen je upis 400 studenata, od kojih će njih 280 biti na budžetu. Cena školarine iznosi 86.000 dinara.

Školarina na Medicinskom fakultetu iznosi od 60.000 do 120.000, a na Filozofskom fakultetu 90.000 dinara. Na svim ostalim fakultetima školarina je manja od 80.000 dinara, dok je na među najnižim na Tehnološkom u Leskovcu 60.000 dinara.

Univerzitet u Kragujevcu 

Najskuplja školarina na Univeritetu u Kragujevcu je na Fililoško-umetničkom fakultetu (180.000), a najniža na Agronomskom (45.000).

Najniža školarina je na Agronomskom fakultetu u Čačku i iznosi 45.000 dinara.

Na Fakultetu inženjerskih nauka i Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu školarine iznose 60.000 dinara.

Na Ekonomskom fakultetu 96.000, na Pravnom 85.000, Prirodno-matematičkom fakultetu 84.000, na Pedagoškom fakultetu u Užicu 82.000, Fakultetu tehničkih nauka 81.000 dinara,

Ispod 80.000 dinara školarina košta na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Školarina na Filološko-umetničkom fakultetu iznosi od 70.000 do 180.000, a na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji od 90.000 do 100.000 dinara.

Samofinansirajući studenti Medicinskog fakulteta za školarinu će izdvojiti od 90.000 do 150.000 u zavisnosti od smera.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Share via
Copy link