Kragujevac: Građanima omogućen uvid u birački spisak pred predsedničke izbore

Povodom raspisanih izbora za Predsednika Srbije, koji će se održati 3. aprila 2022. godine, Gradska uprava za društvene delatnosti grada Kragujevca izložila je na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Kragujevca.

Građani sa prebivalištem u Kragujevcu mogu izvršiti uvid u birački spisak i podnesu zahtev za upis, brisanje iz biračkog spiska, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku.

Uvid u birački spisak i podnošenje zahteva za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u biračkom spisku može se vršiti svakog radnog dana, od 7 i 30 do 15 i 30 sati, sve do 18. marta 2022. godine do ponoći, odnosno kada će birački spisak biti zaključen.https://tas-rs.toboads.com/ads.php?b=1&rq=a1b0b733-f65f-cb67-b0be-0a3f94c5e77f&vt=1642f1b4-4ccc-43df-9dad-82fbbad9ca13&isf=false&zn=f03ae1846&tm=0&af=700×0&fv=undefined&nw=0&co=1&vh=731&vw=1536&asc=1&srf=https%3A%2F%2Fwww.danas.rs%2Fvesti%2Fpolitika%2Fizbori22%2Fkragujevac-gradjanima-omogucen-uvid-u-biracki-spisak-pred-predsednicke-izbore%2F&rf=https%3A%2F%2Fnaslovi.net%2F&loc=eq-srf&rn=327592eb-3761-6d3f-9366-5112be715171&ct=623d409d-959f-b1dd-ce16-0ca03f1f76bc&c=hA_c_0_ba0f9a14&ah=0&L=62911632-d489-4346-835f-c88ad361f094&afs=undefined&sck=6a570c12a03535de933d764f7fb2141aec5ab6a8&

Građani Republike Srbije mogu da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i putem internet portala Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet adresi https://upit.birackispisak.gov.rs/ unošenjem podatka o JMBG-u i broju lične karte birača.

Birača koji nije upisan u birački spisak, upisuje do njegovog zaključenja gradska uprava, a od njegovog zaključenja, pa sve do 72 časa pre dana izbora (30. marta do 24 časa.) upisuje na osnovu rešenja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Svaki građanin može organu nadležnom za vođenje ili ažuriranje biračkog spiska podneti zahtev za upis, brisanje, ispravku ili dopunu biračkog spiska ako on, ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan, a nema biračko pravo, ili nema biračko pravo na području opštine u kojoj je upisan u birački spisak, ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Ime i prezime birača koji je pripadnik nacionalne manjine može se upisati i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u biračkom spisku podnosi se Gradskoj upravi za društvene delatnosti, Kragujevac.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Radi uvida u birački spisak i podnošenja zahteva za promene u biračkom spisku obavezno poneti ličnu kartu, a po potrebi i druge dokaze.

Izvor Danas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Share via
Copy link