Kako pronaći put sreće?

Najviši cilj koji možete postaviti sebi jeste da pronađete mir i pomirite se sa svojim životom bez obzira na situaciju u kojoj se nalazite. Nemojte tražiti sreću. Ukoliko je budete tražili, nećete je naći, jer je traženje u suprotnosti sa srećom. Sreća je sama po sebi nedostižna, ali je moguće postići oslobođenje od ne-sreće suočavanjem […]