Molitva Bogorodice Djevo: Kad izgovorite ove reči, sve loše će iščeznuti kao dim!

Zli duhovi uzimaju oblik Anđela ili svakog Svetitelja, čak i samog Isusa Hrista, ali ne mogu da nose Krst ili se preobraze u lik Presvete Bogorodice Bogorodice Djevo“ je čudotvorna molitva kojom nečastivi iščezava kao dim! Pravoslavni vernici su je davno zaboravili i zanemarili, zanemarivši tako iposlušanje Bogorodici Putevoditeljki, Zaštitnici i Radosti našoj. Sveti Serafim […]